פרופ' דליה כרמי-כהן: יצירות מוסיקליות

1. היה נערנו - משהל'ה טבנקין
2. כחוחית בקן - משהל'ה טבנקין
3. עורו נא כי ליל בא . . . שירו נא כי ליל בא , ליל המחולות .
4. צמד צמד במחול , מסביב מעגל גדול
5. אנוש כחציר ימיו
6. פזמון השותפות
7. כפות רגליך לבנות - פנחס שדה
8. לכל איש יש שם - זלדה
9. הדליקו נר
10. כל שושנה היא אי - זלדה
11. המלים הגאות (משה טבנקין
12. השוני המרהיב - זלדה
13. הייתי פרפר (משירי ילדות)
14. אורחי נפשי - "פרחים וחרקים" , זלדה
15. מים זורמים - פנחס שדה (אדמה , דברי אלי)
16. בגלגול האחרון - זלדה
17. אני ציפור מתה - זלדה
18. השמש האירה ענף לח - זלדה
19. שלומי קשור אל שלומך (זלדה)
20. רון פעמונים (פנחס שדה)
21. יום זה מכובד מכל הימים
22. הדמיון העליז - זלדה
23. הכל השתבש - זלדה
24. בגלגול האחרון - זלדה
25. על העובדות - זלדה (מוקדש לסולי)
26. מזמור לדוד - תהלים כ"ג "ה' רועי לא אחסר" . (חד קולי ?)
27. מגילת רות - למקהלה וליווי כלי
28. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול
29. שיר המלאכים
30. מסכת גדעון - מוסיקה להופעת מחול , שחיברה רבקה שטורמן
31. מי זאת עולה מן המדבר . לקול , חלילית ותוף .
32. מוסיקה למחזה של שמשון מלצר . 7 פרקים :
א. מעל גויל ישן נושן .
ב. ריקוד עבודה .
ג. תפילה .
ד. ריקוד שמחה .
ה. מה טוב . . . זהב .
ו. השטן .
ז. עגל הזהב .
מעל גוויל ישן נושן - מוסיקה למחזה שהוצג בחג המחזור .
33. תוספת לסדר פסח - "בכל דור ודור" המסורתי – עיבוד עם חליל ופסנתר
34. פסקליה לפסנתר ברה מינור - היכן התווים ?
35. זה הזמר
36. "סיפור מעשה בראשית" (לחג מחזור)
37. "רחל מבכה על בניה" - מסכת לקיבוץ לוחמי הגיטאות .
38. עוד שיר מלאכים .
39. השועל .
40. ושבו בנים לגבולם - לשלושה קולות : סופרן , טנור , בס .
41. עיבוד לשלושה קולות של "קול דודי" .
42. יצירה כלית "עת דודים כלה" , לחליל , אבוב , קלרינט , ופגוט
43. "קול ברמה נשמע" למקהלה מדברת , קלרינט , קרן , צ'לו .
44. שתיקה כבדה . (זלדה) .
45. משירי ילדות .
46. אדמה .
47. עץ החיים .