דליה בת 85 - ברכה מעודד שמרוני

דליה האהובה , היקרה , הכה מיוחדת , הרגישה ,

הן למוסיקה והן לבני האדם ,

אני אמנם צריך להפנות את האיחולים כלפייך , אך אני בוחר במקום זאת לאחל לעצמי שתהיי בריאה , ושלווה , ושירבו עד מאוד   מאוד   מאוד מאוד

מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד  

מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד  

(שאלה : דליה , האם עקב השוויוניות את כבר חווה ייאוש מציפיה לשינוי ?

שכן החוויה היא המטרה העיקרית) מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד

מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד   מאוד  

     * מאוד                     מאוד                   מאוד                     מאוד

מאוד V מאוד ,   מאוד   V   מאוד , מאוד   V   מאוד ,   מאוד   V   מאוד ,

**מאוד מאוד ,   מאוד ,   מאוד ,   מאוד , מאוד ,   מאוד ,   מאוד ,

השנים שאוכל (ונוכל כל אוהבייך ) להפיק עונג כה רב מהימצאותך בחיינו .

כל מפגש עימך תמיד מעורר התרגשות , בכל אחד משלושת הערכים ,

שחינכת אותנו עליהם . . . J

                                                     מזל טוב ! ! !

                                                       אוהב

                                                                       עודד שומרוני .

*   חריגה מהצפוי

** מלכת לילה .