דליה בת 85 - ברכה מהרי

לדליה - מהרי

לדליה אשר אין עוד כמוה

להבין ולחקור ולשמוע

מגיעה התנצלות

אף כי לא מעצלות

לא אוכל להוסיף או לגרוע

מכל שכתבתי זה כבר

אי אז בנבכי העבר

על כן כלום לא יצא

כי הכל כבר מוצה

ויבש מקורי כערער

זאת ועוד אנסה להסביר:

רק אתמול מגלות של סיביר

הביתה חזרתי

ועוד לא התעוררתי

ולכן לא אוכל דַּבֵּר שיר

אך בכל זאת אהיה פֹּה לְפֶה

לדליה כי מלאו לה פה-הא

בת שמונים וחמש

מי היה מנחש?

כנערה אחרי צליל עוד תנהה

צליל דליה, לא חדל, לא נדם,

אין לו זמן, הוא נצחי ומושלם

וכמוהו בלי גיל

לא תגמור, רק תתחיל

זו דליה, מעתה עד עולם!